Ο ρόλος της λειτουργικής νευροχειρουργικής στις αναπνευστικές δυσπραγίες ενηλίκων και παίδων

Ο ρόλος της λειτουργικής νευροχειρουργικής στις αναπνευστικές δυσπραγίες ενηλίκων και παίδων

Δεν είναι λίγες δυστυχώς, οι περιπτώσεις αναπνευστικής δυσπραγίας παίδων και ενηλίκων, οφειλόμενες σε δυσλειτουργία του διαφράγματος.
Όπως γνωρίζουμε από την ανατομία, το διάφραγμα για να κινηθεί, βηματοδοτείται από το φρενικό νεύρο, κλάδο του πνευμονογαστρικού. σε περιπτώσεις όπως: εγκεφαλική αναπηρία, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,
ή κακώσεις του αυχενικού μυελού, εγκεφαλικές αιμορραγίες, μπορεί να επηρεαστεί το σύστημα εντολών από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλο) προς το διάφραγμα.
Όταν το πνευμονογαστρικό νεύρο παραμένει ακέραιο τότε η λειτουργική νευροχειρουργική μπορεί να διορθώσει την συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση βηματοδότη, αφού περιελιχθεί το νεὐρο με ειδικό ηλεκτρόδιο.
Ο βηματοδότης αναλαμβάνει την αυτόνομη λειτουργία συμβάλλοντας στην ομαλοποίηση των αναπνευστικών κινήσεων, λύνοντας το πρόβλημα της αναπνευστικής δυσπραγίας.

Επικοινωνία

Λεωφ. Κηφισίας & Ζηρίδη
Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 6977906259
210 6813942