Υπεριδρωσία και η αντιμετώπισή της

Υπεριδρωσία και η αντιμετώπισή της

Υπεριδρωσία ορίζεται η υπέρμετρη έκκριση των ιδρωτοποιών αδένων, οι οποίοι παράγουν ένα υπότονο αλατούχο έκκριμα σε μεγάλες ποσότητες, όμοιο με τον ιδρώτα, στην περιοχή του κορμού και των άκρων (κυρίως παλάμες και πατούσες).

Αποτελεί μια βασανιστική δυσλειτουργία του συμπαθητικού κεντρικού συστήματος, που αλλοιώνει την καθημερινή δραστηριότητα.

Η υπεριδρωσία μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής.

Η δευτεροπαθής μπορεί να οφειλεται σε :

Σακχαρώδη Διαβήτη
Ογκος επινεφριδίου (Φαιοχρωμοκύττωμα)
Ακρομεγαλία (Ορμονική διαταραχη της υπόφυσης)
Νόσος Parkinson
Εμμηνόπαυση
Συριγγομυελία
Τραύματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Εξεργασίες στην περιοχή του υποθαλάμου (τμήμα του εγκεφάλου)

Αρχικά θα πρέπει εκτός της κλινικής εξέτασης να διενεργηθεί ένας πλήρης εργαστηριακός έλεγχος που θα περιλαμβάνει :

1) Ορμονολογικές εξετασεις
2) Απεικόνιση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
3) Αιματολογικός έλεγχος

Αφού αποσαφηνιστεί η αιτία της βλάβης ακολουθεί η θεραπευτική προσέγγιση, η οποία μπορεί να είναι :

1) Φαρμακευτική αγωγή για να μειωθει η δραση του συμπαθητικου συστήματος που ρυθμίζει την λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων με αντιχολινεργικά φάρμακα όπως πχ ατροπίνη
2) Αρση του αιτίου που την προκαλεί (σε δευτεροπαθή υπεριδρωσία)
3) Χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος

Εάν η φαρμακευτική αγωγή δεν αποδώσει τότε σημαντικό ρόλο έχει η χειρουργική αποκατάσταση του προβλήματος στα πλαίσια της λειτουργικής (functional) νευροχειρουργικής .

Διενεργείται Συμπαθεκτομή δηλαδή διακοπή της συμπαθετικής αλύσσου στην θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης για να μειωθεί η έκκριση των ιδρωτοποιών αδένων. Αυτή γίνεται αμφοτερόπλευρα των αλύσσεων.
Αυτή είναι ανοικτή μέθοδος.

Υπάρχει επίσης και η κλειστή μέθοδος με διαδερμική προσέγγιση συμπαθεκτομής των γαγγλίων της αλύσσου μέσω ηλεκτροδίων με ραδιοσυχνότητες

Σημαντική βοήθεια προσφέρει η χρήση VATS (video assisted thoracoscopy) μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική με πὐλες εισόδου απο τον θώρακα.

Επικοινωνία

Λεωφ. Κηφισίας & Ζηρίδη
Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 6977906259
210 6813942