Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής

Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής

Στην προσπάθεια βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών υπάρχει πλέον η δυνατότητα παροχής τηλε-ιατρικής. Συγκεκριμένα, είναι πλέον δυνατή η εξ αποστάσεως αποστολή ιατρικών πληροφοριών και η παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο διάγνωσης και θεραπείας (συντηρητικής) σε αρκετές νευροχειρουργικές παθήσεις. Κατόπιν αρχικής επικοινωνίας μέσω του e-mail και του κινητού τηλεφώνου μπορεί να υπάρξει ταχύτατη επίλυση του προβλήματος.

Επικοινωνία

Λεωφ. Κηφισίας & Ζηρίδη
Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 6977906259
210 6813942