Χειρουργική Περιφερικων Νεύρων

Ως περιφερικό νευρικό σύστημα ορίζονται τα νεύρα που ξεκινούν από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και διατρέχουν όλο το σώμα ρυθμίζοντας όλες τις λειτουργίες του. Τα περιφερικά νεύρα μπορούν να εμφανίσισουν διάφορες παθήσεις με πιο συχνό το σύνδρομο παγίδευσης, όταν δηλαδή ένα νεύρο πιέζεται από ένα ανατομικό σχήματισμό πχ περιτονία ή σύνδεσμο. Είναι πολύ συχνό στους απασχολούμενους με εργασίες γραφείου το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, όπου η  συνεχής πίεση, που ερεθίζει το μέσο νεύρο του χεριού, μπορεί να προκαλέσει  χρόνιο πόνο μέχρι και δυσλειτουργία του άνω άκρου (μερική παράλυση). Επίσης, η πίεση του μηριαίου  νεύρου στην αρχή του ποδιού, προκαλεἰ ενοχλητικά συμπτώματα και δημιουργεί προβλήματα στην ορθή διάγνωση, διότι μιμείται άλλες παθολογίες που ξεκινούν από την οσφύ (κοινώς μέση), με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην σωστή αντιμετώπιση της πάθησης.

Άλλες παθολογίες  των περιφερικών νεύρων που μπορούν να αναπτυχθούν περιλαμβάνουν:

α) Τραυματισμός των νεύρων

1) Πλήρη ή μερική διατομή 2) Εξελκυσμός (τράβηγμα από τις ρίζες του)

β) Ανάπτυξη όγκων (συνήθως καλοήθων)

Η  πλειοψηφία των παθήσεων αντιμετωπίζονται πλήρως νευροχειρουργκά, επιτρέποντας πλήρη λειτουργικότητα και άριστη ποιότητα ζωής.

Επικοινωνία

Λεωφ. Κηφισίας & Ζηρίδη
Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 6977906259
210 6813942